NPC 2017/408421/08

Vir die Mense - Deur die mense

HOMOFONE

Homofone is woorde wat dieselfde klink, maar anders gespel word en 'n verskillende betekenis het.