NPC 2017/408421/08

Vir die Mense - Deur die mense

Welkom by die Janine Hofmeyr Beursaansoek bladsy

Die Janine Hofmeyr Hoërskoolbeurs is spesifiek geskep om minderbevoorregte Hoërskoolkinders en hulle ouers te help om skoolfonds te betaal.

Suksessvolle aansoekers sal nie die geld direk ontvang nie. ToekomsVonk sal die skole direk betaal.

Geen aansoeke wat ontvang word na die sluitingsdatum sal in aanmerking geneem word nie.
Alle aansoeke moet asb voor 15 Februarie 2020 aan beurs@toekomsvonk.co.za gestuur word.

Lees asb die TERME EN VOORWARDES voor jy aansoek doen

Janine Hofmeyr Beurs Aansoekvorm